1. TARAFLAR


İşbu  Üyelik Sözleşmesi (Kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır.) www.belminomobilya.com adresinde mukim  İnternet Sitesi’nin  sahibi olan  BELMİNO MOBİLYA.(Kısaca “Şirket” olarak anılacaktır.) ile İnternet Sitesi’ne Üye olan Kullanıcı(“Üye”) arasında, Üye’nin Şirket’in sunmuş olduğu Hizmetler’den yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi için akdedilmiştir.

 

 • ŞİRKET:

Ticari Unvan: BELMİNO MOBİLYA - MUSTAFA RECEP KIYGIN                       

Ticaret Merkez Adresi: Necip Fazıl Mahallesi 19 Mayıs Caddesi No:17/A Başak Apartmanı Dudullu / Ümraniye İstanbul   

Tel: 0.533 923 13 23

Fax: 0.216 969 16 63

 

 • ÜYE:

Adı Soyadı:

Adresi:

Telefon:

E-Posta:

Tarih:

 

Üye ile Şirket Sözleşme’de ayrı ayrı “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

 

 1. TANIMLAR

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

Hizmet/ler: Üye’nin işbu Sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla “Şirket” tarafından ortaya konulan uygulamalar.

İnternet Sitesi: www.belminomobilya.com alan adı ve alt alan adlarından ulaşılabilen Şirket’in işbu Sözleşme ile kapsamı belirlenen “Hizmetler”ini sunduğu İnternet Sitesi.

Üye/ler: İnternet Sitesi’ne Üye olan ve İnternet Sitesi’nde yer alan içerik, uygulama ve Hizmetler’den üye sıfatı ile yararlanan gerçek veya tüzel kişi.

Üyelik Hesabı: Üye’nin İnternet Sitesi’nde yer alan çeşitli uygulamalardan ve Hizmetler’den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel bilgilerini ve uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgilerini girdiği sadece “Kullanıcı” tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen Üye’ye özel sayfa.

Çerez(Cookie)Politikası: İnternet Sitesi’nin fonksiyonel işlerliğini sağlamak, Üye’nin alışveriş deneyimini iyileştirmek ve Üye’nin İnternet Sitesi’ni ziyaretlerine ilişkin bilgiler doğrultusunda tercih ve beğenilerine uygun içerik sunmak amacıyla kullanılan çerezler hakkında bilgilendirme içeren ve İnternet Sitesi üzerinden erişilebilecek olan metni ifade eder.

Gizlilik ve Güvenlik Politikası: Üyeler’in İnternet Sitesi üzerinden ilettikleri kişisel verilerin, Şirket tarafından hangi amaçlarla ve ne şekilde kullanılacağı gibi konular da dâhil olmak üzere Şirket kişisel verilere ilişkin genel gizlilik politikasını düzenleyen ve İnternet Sitesi üzerinden erişilebilecek olan metni ifade eder. Üyeler’in İnternet Sitesi üzerinden ilettikleri kişisel verilerin, ve çerez kullanımına ilişkin genel gizlilik politikasını düzenleyen ve İnternet Sitesi üzerinden https://www.belminomobilya.com linkinden erişilebilecek olan metni ifade eder.

 

3.SÖZLEŞMENİN KONUSU

 

İşbu Sözleşme’nin konusunu, İnternet Sitesi üzerinden Şirket tarafından sunulan Hizmetler’den, Üye’lerin yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi ve bu doğrultudan Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin tespiti oluşturmaktadır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin Üye tarafından kabulü ile Üye,  İnternet Sitesi’nde yer alan/alacak olan Şirket tarafından yapılan Hizmetler’e, kullanıma, içeriklere, uygulamalara, Üye’lere yönelik her türlü beyanı da kabul etmiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

www.belminomobilya.com ("İnternet Sitesi") girmeniz ya da bu İnternet Sitesi'ndeki herhangi bir bilgiyi kullanmanız durumunda aşağıdaki koşulları kabul ettiğiniz kabul edilir.

 

4.TARAFLAR’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

4.1. Üyelik statüsünün kazanılması için, Üye olmak isteyen Kullanıcı’nın, Web Sitesi’nde bulunan işbu Üyelik Sözleşmesi'ni onaylayarak, burada talep edilen bilgileri doğru ve güncel bilgilerle doldurması, üyelik başvurusunun Şirket tarafından değerlendirilerek onaylanması gerekmektedir. Üye olmak isteyen Kullanıcı’nın 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş olması aranacaktır. Onaylanma işleminin tamamlanması ve Üye'ye bildirilmesi ile Üyelik statüsü başlamakta ve böylece Üye işbu Üyelik Sözleşmesi’nde ve Web Sitesi’nin ilgili yerlerinde belirtilen hak ve yükümlülüklere kavuşmaktadır. Söz konusu Üyelik Sözleşmesi’ni doldururken doğru ve güncel bilgi sağlamayan Üye, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumludur.

4.2. Üye İnternet Sitesi’nden yararlandığı sırada, vermiş olduğu bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğunu, şifre unutma, ürün gönderimi sırasında adresin hatalı verilmesi, fatura adresinin hatalı verilmesi gibi nedenlerden kaynaklanan aksaklıklar söz konusu olduğunda kendisi tarafından verilen bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve bunlarla sınırlı kalmaksızın Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda Şirket tarafından Sözleşme’nin tek taraflı olarak feshedebileceğini ve üyeliğinin sona erdirileceğini ve İnternet Sitesi’nde kayıtlı olan Üye bilgi ve verilerinin silinebileceğini kabul eder.

4.3. Üyelik hak ve yükümlülüklerinin hangi kişiye ait olduğu konusunda ihtilaf bulunması ve bu hususta söz konusu kişilerin Şirket’ten talepte bulunması halinde, ilgili Üyelik Hesabı kullanılarak herhangi bir Hizmet için Şirket’e ödeme yapan en son kişinin Üyelik Hesabı’nın sahibi olduğu kabul edilir ve bu doğrultuda işlem yapılır.

4.4. Şirket’in, üyeye kendisi tarafından üyelik kapsamında vermiş olduğu iletişim bilgileri üzerinden üyelik ile ilgili işlemlerin yürütülmesi amacıyla ulaşma hakkı bulunmaktadır. . Üye bildirmiş olduğu adres, telefon ve tüm iletişim bilgilerini güncel tutmakla yükümlüdür. Üye işbu Sözleşme şartlarını kabul etmekle aksine yazılı bir bildirimi olmadığı müddetçe Şirket’in kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

4.5. Üye, İnternet Sitesi üzerinden görüntülediği ilanlarla ilgili herhangi bir hukuki işlem veya satın alma süreci başlatmak istemesi halinde, İnternet Sitesi’nde yer alanlar da dâhil olmak üzere tüm gerekli yasal yükümlülükleri ve prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, söz konusu yükümlülükler ve prosedürlerle ilgili olarak Şirket’in herhangi bir bilgi ve sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.

4.6. Şirket İnternet Sitesi ve uzantısında mevcut her tür Hizmet, ürün, site içeriği ve bilgileri önceden ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, İnternet Sitesi’nde yayımlandığı anda yürürlüğe girer. İnternet Sitesi’nin kullanımı ya da İnternet Sitesi’ne giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer İnternet sayfaları için de geçerlidir.

4.7. Şirket, Kullanım Şartları’nın ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

4.8. Bu İnternet Sitesi, Şirket’in kontrolü altında olmayan başka İnternet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. Şirket söz konusu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

4.9. Şirket, İnternet Sitesi'nin tasarımı ile İnternet Sitesi'ndeki tüm bilgi, fotoğraf, Belmino markası ve diğer markalar, www.belminomobilya.com alan adı, logosu, ikonlar, grafikler ve teknik verilerin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. İnternet Sitesi’nde yukarıda bahsedilen maddeler önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir dile çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. İnternet Sitesi'nin bütünü veya bir kısmı başka bir İnternet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. Şirket’in burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.

4.10. Üyeler’in İnternet Sitesi’ni kullandığı sırada ileri sürdükleri fikir, düşünce, ifade, başkalarına gönderilen kişisel ve kişilik hakları ile yakından ilgili bilgilerin ve mesajların sorumluluğu kendisine aittir. Şirket söz konusu fikir, düşünce, ifade ve paylaşılan dosya, mesaj ve bilgilerden dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

4.11. Üyeler, İnternet Sitesi üzerinden tehdit içerikli, ahlaka aykırı, ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı içeren, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına ve uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar gönderemez.

4.12. Üyeler, İnternet Sitesi üzerinden kişi, kurum ya da kuruluşların isimlerini lekeleyici, haklarını ihlal eden nitelikte, ahlaka aykırı veya yakışıksız ya da kanun dışı materyal ya da bilgiler yayımlayamaz.

4.13. Üyeler, İnternet Sitesi üzerinden reklam yapamaz, herhangi bir mal ya da hizmet satamaz ya da satılmasına yönelik teklifte bulunamaz.

4.14. İşbu Sözleşme’de belirlenen ve Şirket tarafından tek taraflı olarak belirlenecek amaçlar dışında Üye tarafından Şirket hesabının gerek Şirket’i gerekse de üçüncü kişileri zarara uğratacak şekilde kullanılması ve/veya Şirket’in ticari itibarının Üye’nin eylemlerinden dolayı zarar görmesi halinde Şirket Üye’nin üyeliğini iptal etme, Üye’ye karşı gerek adli gerekse idari her türlü merciiye başvurma hakkına sahiptir.

4.15. Üye, Şirket’e ilişkin olarak veya genel talep ve şikâyetlerini İnternet Sitesi'nde yer alan iletişim bilgilerinin sağladığı kanallara ulaştırabilirler.

4.16. Şirket kampanya boyunca, kampanya sonuçlarını olumsuz etkileyecek şekilde bilgisayar, internet teknolojilerini kullanarak hile yapıldığını ya da her ne şekilde olursa olsun haksız yollardan kayıt oluşturulduğunu tespit etmesi durumunda, ilgili katılımları hiçbir uyarı yapmadan iptal etme hakkını saklı tutar. Bu kişiler kazananlar listesinde yer alsalar bile kurallara aykırı bir işlem ya da davranışı tespit edilmesi halinde, katılımcının bütün katılım verileri silinecek ve ödül kazanma hakkı ortadan kalkacaktır.( Sosyal medya kampanyaları dâhildir.)

4.17. Şirket dilediği zaman bu yasal uyarı sayfasının içeriğini güncelleme yetkisini saklı tutmaktadır ve Üye’lerine İnternet Sitesi'ne her girişte kullanım şartları sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Şirket işbu Kullanım Koşulları hükümleri çerçevesinde ve www.belminomobilya.com’a ilişkin Hizmetler’in ifası amacıyla ve www.belminomobilya.com üzerinden Üyeler’e yönelik bir satış işlemi gerçekleştirmesi halinde kurulan ticari ilişkinin ve ürün ile Hizmet kalitesinin geliştirilmesi amacı doğrultusunda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), ilgili mevzuat ve Şirket’in KVKK ve  Güvenlik ve Gizlilik Politikası’ na uygun olarak kişisel veri olarak nitelenen Üye’ye ait bilgiler sipariş almak için işlenebilir. İşlenen Kişisel Veriler, Şirket’in KVKK ve Gizlilik ve Güvenlik Politikası’na ve ilgili mevzuata uygun olarak gerekli sürenin sonunda silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Üye, KVKK ve ilgili mevzuat hakkında detaylı bilgiye ve haklarına Şirket’in İnternet Sitesi’nde yer alan KVKK Aydınlatma Metni’ni inceleyerek ulaşabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

 

 

6.GENEL HÜKÜMLER

 

 • Şirket, Taraflar’ın iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve Taraflar’ın borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile Sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu Üye’ye bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye de siparişin iptal edilmesini, Sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini Şirket’ten talep etme hakkını haizdir. Üye tarafından siparişin iptal edilmesi halinde Üye’nin nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14(ondört) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. Üye’nin kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin Üye tarafından iptal edilmesinden sonra 14(ondört) gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Üye, Şirket tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından Üye hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra Üye’nin hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, Üye, olası gecikmeler için Şirket’i sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 • Üye, Şirket tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, Üye’nin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Şirket’e karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Şirket’in söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

 

 1. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Şirket, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Üyelik Sözleşmesi'ni ve İnternet Sitesi'nde yer alan Aydınlatma Metni ve Gizlilik ve Güvenlik Politikası da dâhil her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla İnternet Sitesi'nde ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. Sözleşme'nin değişen hükümleri, İnternet Sitesi'nde ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Şüpheye mahal vermemek adına, Sözleşme Üye tarafından tek taraflı olarak değiştirilemez.

 

 1. BÜTÜNLÜK

İşbu Sözleşme ekleriyle birlikte bir bütün teşkil etmekte olup; Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya Sözleşme’de yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamaz olması, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

 

 1.  UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşme’nin yorumlanmasında ve uygulanmasında Türkiye Cumhuriyeti Hukuku geçerli olacaktır. İşbu Sözleşme’den doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Kayseri Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

 

 

 1. DELİL ANLAŞMASI

İşbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Şirket’in resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 1. YÜRÜRLÜK

11 (on bir) maddeden ibaret işbu Üyelik Sözleşmesi, Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve onaylandığı tarihte geçerli olacak şekilde yürürlüğe girmiştir.  İşbu Sözleşme Üye' nin Üyeliğini iptal etmesi veya Şirket tarafından Üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır.

 

 

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Sizlere en iyi alışveriş deneyimini sunabilmek adına sitemizde çerezler(cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için Kvkk sözleşmesini inceleyebilirsiniz.